Velkommen

Denne medisinen vil forandre livet ditt… sier legen, og du tenker lettet at nå går du lysere tider i møte. For de fleste blir ting bedre, men en liten andel av oss får så sterke bivirkninger at medisinering ikke er gjennomførbart. Hva gjør man da?
På denne siden vil vi forsøke å samle en del adekvat informasjon om hvorfor noen får alvorlige bivirkninger av SSRI, og hvordan man kan få det bedre. Har du erfaringer som kan være til nytte for andre, eller kjenner du til artikler og web-sider som tar for seg emnet, send oss en mail

Dette er et brukerstyrt forum for de som opplever skader og bivirkninger av SSRI. For medisinske spørsmål ber vi deg ta kontakt med fagekspertisen. MotKur ønsker ikke å underminere positive virkninger ved kjemisk behandling av psykiske lidelser. Rådfør deg alltid med lege før du slutter med et medikament. Du kan også ta en kikk på Psykisk Helsearbeids veileder for seponering av psykofarmaka.

Reklamer